Utbildning

posted in: Utbildning | 0

Utbildningar och kurser inom sociala medier
Vi håller kurser och utbildningar inom sociala medier. Våra kurser anpassas efter Era behov och önskemål men är ALLTID på en nivå som passar det ”mindre företaget” – med det menar vi att det inte skall vara en förutsättning att Du och ditt företag har en stor in-house byrå eller en hel avdelning som enbart jobbar med marknadskommunikation för att ha nytta av våra utbildningar. Våra utbildningar gör att du / ni får en bra grund för att använda sociala medier som den effektiva kanal det faktiskt är. Rätt använt är sociala medier en fantastiskt kostnadseffektiv marknadsföringskanal.

Whiteboard på kakel
Utbildning, Stockholm 2014 Coffice

Vad kommer jag att lära mig?
Köper Ni vår grundutbildning inom sociala medier 6h så kommer Du att ha en mycket god bild av hur sociala medier i stort fungerar. Du kommer också att ha god inblick i vilka möjligheter för marknadsföring via dessa som finns. Du kommer att ha så goda grundkunskaper att du själv kommer att kunna fatta beslut om vilka sociala medier som passar ditt företag och hur du ska använda dem samt i vilken omfattning.

Innehåll
– Vilka är de stora skillnaderna mellan de olika sociala medierna.
– Grunderna.
* Facebook
* Instagram
* Twitter
* Pinterest
– Hur man använder de här kanalerna som företag.
Del II
– Vad ska jag skriva om?!
– Mäta resultaten.
– VERKSTAD – Handlingsplan.

Projektor
Utbildningsdag med Idenfors & Idenfors AB

 

Mål med kursen
Du kommer efter fullföljd utbildning har goda praktiska och teoretiska kunskaper i sociala medier för företag. Du kommer själv att kunna uppdatera, administrera och mäta resultat samt fatta beslut om kommande aktiviteter och kampanjer samt vilka tjänster som eventuellt kommer att behöva köpas in. Grundkursen förbereder dig för att gå en påbyggnadsutbildning och fördjupa dig i någon av de sociala kanaler som presenterats under grundkursen.

Kontakta oss för offert på Din utbildning!